Wednesday , 26 July 2017

GOSPEL NEWS

Umuntu uri mukato wabaye intabwa yakwitahura ate ? Ese kugirango akire bimusaba iki?

Kumenya Imana no kuyikunda si ugusoma no kwiga Bibiliya gusa; ahubwo tugomba kwiga n’izindi nyigisho zitandukanye; zidufasha kuba bazima mu mubiri no muri roho. ” Nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw’Imana bwari muri we.”  Luka 2:40 Imana n’umubyeyi wacu udukunda; yifuza ko buri wese abaho mu mutekano no kwiyizera; wowe wumva ko uri wenyine; Satani ... Read More »

N’izihe ngaruka z’icyaha mu gihe cya none no mu gihe kizaza ?

Icyaha n’imbuto Satani abiba mu muntu; agambiriye ku mutandukanya n’Imana; Umuntu akabaho ubuzima bwo kwiheba no guhangayika; akiri mu isi; Uba mu byaha ntabyiringiro by’ubugingo buhoraho agira muriwe; keretse yihannye akizera Yesu Kristu nk’Umwami n’umukiza we, Umwami Yesu akamuhindura akava mu ngeso ze mbi ( Ibyaha ). Dore ingaruka ziterwa n’icyaha : – Kwicira urubanza, Iyo umuntu amaze gucumura iteka ... Read More »

Waruziko ubuntu tubonera muri Kristo Yesu ,butaduhesha gukora ibyaha nkana ?

Uko isi igenda isatira umusozo wayo; Niko n’icyaha kirushaho kuganza no guhabwa intebe. Usanga hari n’imyizerere igenda yaduka yigisha ko icyaha kitarimbura umuntu icyingenzi ari ukwakira no kwizera Yesu gusa. ” Ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw’Imana? Ntimwishuke. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi, cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana, cyangwa abajura cyangwa abifuza, cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene ... Read More »

Hakozwe Bibiliya yandikishije inyuguti z’umutuku yibanda kuri Yesu Kiristu-Amafoto

Abanditsi babiri banditse indi BIbiliya nshyashya bise Jesus-Centered Bible” ,aho bandukuye byinshi bivugwa kuri Yesu Kiristu mu gitabo cy’isezerano rya Kera. Ikinyamakuru The Blaze cyatangaj ko,abanditsi Rick Lawrence na Ken Castor bagize igitekerezo ku bivugwa kuri Yesu Kiristu ari nabwo bahitaga bandika bibiliya irimo amagambo yesu kiristu yavuze ndetse bakayandikisha ibara ry’umutuku. Bagendeye ku myemerere ya Gikiristu ,aba banditsi bibanze ... Read More »

Intumwa y’Imana ( A.p ) Josua Masasu yemeje ko hateye ubuhanuzi bw’ibinyoma , anagira inama abashishikarira Ubuhanuzi .

Mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi niko hari kugaragara inyigisho z’ubuyobe , zigamije kujyana abantu batari bacye mu nzira yo kurimbuka . Benshi mu bakunda izi nyigisho bashingira k’ubuhanuzi buzitangirwamo. Mu mujyi wa Kigali naho ikibazo cy’Ubuhanuzi cyimaze gufata intera ndende , k’uburyo hari n’abagore batangiye guca abagabo babo inyuma babitewe n’ubuhanuzi bahanuriwe n’abitwa abakozi b’Imana , ... Read More »

Waruziko ubusinzi ar’icyorezo cyugarije rubanda nyamwinshi batarakizwa ?

Ubusinzi n’ingaruka iterwa no kunywa inzoga; bikaba biri kugaragara ko benshi bari guta ubwenge abandi bagapfa ; kubera ingaruka z’insoga. ” Ni nde ubonye ishyano ? Ni nde utaka ? Ni nde ufite intonganya ? Ni nde wiganyira ? Ni nde ufite inguma zitagira impamvu ? Ni nde utukuza amaso ?  Ni abarara inkera, N’abagenda bavumba inturire.  Ntukarebe vino uko ... Read More »

Kurwanira imyanya n’icyubahiro mu biyitirira Imana ; n’ingaruka zuko bahisemo.

Kamere y’irari no kwifuza byihishe mu bindi bice bitugize, Umuntu agizwe n’ibice bitatu ; Umubiri; Ubugingo n’Umwuka ( Body; Soul; Spirit ), Satani intego ye n’ukwangiza umuntu ; agambiriye kwigarurira ibyo bice bigize umuntu, kugirango uri mu bubata bwa Satani abeho ubuzima bwo kurakira ibibi gusa. Buri muntu wese ku giti cye; niwe wihitiramo uko akwiye kubaho; guhitamo kwiza yiha ... Read More »

Waruzi ko hari abantu Imana n’abantu batangira ubuhamya , ESE WOWE BAGUTANGIRA BUHAMYA KI ? ( Matayo 7: 16)

Muraho bwoko bw’Imana dusangiye gucungurwa ! iy’isi turimo iragenda ihinduka ndetse ikagenda ihindukana n’abantu , aho usanga gutandukanya Umukirisitu n’Umupagani muri iyi minsi bigoranye kubera ubuhamya usanga bafite. Uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo Imana yanshyize k’umutima nahaye umutwe uvugango “ Ese wowe bagutangira ubuhe buhamya? ”. Nagerageje gushaka mu nkoranyamagambo nsanga ubusobanuro bw’Ubuhamya ari uko abantu bakubona, bakumva cyangwa ... Read More »

Waruzi ko kuvuga ubutumwa bwiza ; nawe bikureba ?

Kuvuga ubutumwa bwiza n’inshingano k’uwizeye Yesu Kristo wese, usanga akenshi twibwira ko hari abantu runaka bahamagariwe Kuvuga ubutumwa bwiza; tukumva ko twebwe iyo nshingano yatanzwe n’umwami wacu Yesu itatureba; ukuri nuko twese twahamagariwe gutwara ubutumwa bwiza; no guhindu amahanga mu izina rya Yesu. Yesu amaze gutoranya (Guhamagara) intumwa cumi n’ebyiri; yafashe igihe kingana n’imyaka itatu; atoza anigisha intumwa ze; zimaze ... Read More »

Sobanukirwa byinshi kuri Yesu Kiristu ndetse umenye uwo ari we.

Soma iyi nkuru usobanukirwe Yesu kiristu,umwana w’Imana wadupfiriye k’umusaraba uwo ari we. Twanakwibaza mu bundi buryo tuti “Mbese Imana ibaho ?” Abantu bake cyane nibo bajya bibaza niba Yesu Kristo yarabayeho. Muri rusange usanga abantu bemera ko rwose Yesu Kristo yabayeho muri Isiraheli hakaba hashize imyaka 2000. Impaka zivuka iyo batangiye gushaka kumenya umwirondoro we wuzu Hafi buri torero ryose rikomeye ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress