Saturday , 27 May 2017

GOSPEL NEWS

Sobanukirwa byinshi kuri Yesu Kiristu ndetse umenye uwo ari we.

Soma iyi nkuru usobanukirwe Yesu kiristu,umwana w’Imana wadupfiriye k’umusaraba uwo ari we. Twanakwibaza mu bundi buryo tuti “Mbese Imana ibaho ?” Abantu bake cyane nibo bajya bibaza niba Yesu Kristo yarabayeho. Muri rusange usanga abantu bemera ko rwose Yesu Kristo yabayeho muri Isiraheli hakaba hashize imyaka 2000. Impaka zivuka iyo batangiye gushaka kumenya umwirondoro we wuzu Hafi buri torero ryose rikomeye ... Read More »

Sobanukirwa :Antichrist ni nde ? Akora ate ? Akorana na nde ? Yakwirindwa ate ?

Abantu benshi bakunda kumva no kwibaza ku izina rimaze kumvikana hirya no hino ku isi no mu Rwanda hadasigaye ; izina Antikristu. Nk’ uko ikibi n’ ikiza bikunda kudasigana aho wumvise Kristu na Anti kristu urahamwumva. Muri iyi nkuru turabagezaho bimwe mu bivugwa kuri antikristu n’uko yakwirindwa cyangwa yatsindwa. 1.Antikristo bisobanuye iki ? Anti-kristo cyangwa antichrist mu cyongereza, ni amagambo 2 afatanye ; ... Read More »

Waruziko nawe ushobora kuvugana n’Imana ; bidasabye uguhanurira?

Usanga buri wese afite inzara n’inyota byo kuvugana n’Imana; aho abantu bahora biruka inyuma y’abahanuzi; rimwe narimwe bakabavugisha Imana itanavuze;ariko nawe warema ubusabane n’Imana; ukajya uvugana n’Imana bigashoboka, iyo wubatse ubusabane bwo kugirana ikiganiro cyihariye n’Imana; bituma ukizwa neza ukagira n’umutima ukunda Imana byimazeyo. Imana ntabwo ivugana natwe mu buryo bw’itera bwose; cyangwa ngo nijya kuvuga ibanze ikangaranye ibintu; Imana ... Read More »

Bibiliya ivuga iki ku bavuga mu ruhame ibyo bitanze bafasha ?

Pawulo yandikira ab’i Korinto yababwiye ibyerekeye gutanga ababwira ibyiza byo gutanga unezerewe ati: “Umuntu wese atange nk’uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerewe” (2 Abakorinto 9: 7). Hari ubwo umuntu atanga ariko muri we atari ukwitanga ashaka gukora gusa, ahubwo harimo no kugira ngo abari aho bamenye imbaraga z’umufuka we (aha ndavuga ubwinshi bw’ubutunzi ... Read More »

N’iki cyemeza ko impanda y’Imana izavuga nk’uko bivugwa ?

Abigisha baragwiriye abavuga ukuri n’abavuga ibinyoma, amadini menshi aravuka ubutitsa, inyota y’abantu benshi turashaka kubwirwa ko imbere yacu ari heza, amasezerano yacu agiye gusohora, imigisha tugiye kubura aho tuyikwiza, tugiye kwishima hejuru y’abanzi bacu n’ibindi nk’ibyo bihwanye n’ukunezerwa kwacu. Ariko uje atubwira kuba maso, utubwiye ko Isi igiye gushira kandi irashirana no kwifuza kwayo, uje avuga ngo twihane ibyaha byacu ... Read More »

Kubwiriza Ijambo ry’Imana ni umurimo wahariwe abapasiteri n’abakuru b’amatorero gusa?

Igitangaza gikomeye ni ukubona umuntu ujyana ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu agafata umuntu akamukura mu bwami bw’umwijima, ari bwo bwami bwa Satani akamuzana akamwinjiza mu bundi bwami bw’ubugingo bushya bw’iteka ari bwo bwami bw’Imana. Gukura umuntu mu bwami ukamwinjiza mu bundi bwami. Iminsi irahita vuba yihuta, uko ihita, benshi barapfa batamenye iby’inzira y’agakiza k’Imana nyamara hariho icyo wakora ugikoranye umwete ... Read More »

Kuki Yesu yabujije abigishwa be kuva i Yerusalemu ?

Abigisha baragwiriye abavuga ukuri n’abavuga ibinyoma, amadini menshi aravuka ubutitsa, inyota y’abantu benshi turashaka kubwirwa ko imbere yacu ari heza, amasezerano yacu agiye gusohora, imigisha tugiye kubura aho tuyikwiza, tugiye kwishima hejuru y’abanzi bacu n’ibindi nk’ibyo bihwanye n’ukunezerwa kwacu. Ariko uje atubwira kuba maso, utubwiye ko Isi igiye gushira kandi irashirana no kwifuza kwayo, uje avuga ngo twihane ibyaha byacu ... Read More »

Ni iki gituma umuntu agera igihe yitiranya Imana n’ibitari yo?

Nubwo yaje mu be ntibamwemera ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b’Imana. Yohana 1.11 – 12. Yesu Kristo aza mu isi, ab’isi ntibamenye uwo ari we, ntibasobanukiwe ikimuzanye, yewe ntibari banazi igihe azamara ku isi. Uru rujijo muri bamwe mu bantu rwatumye bamwitiranya n’abandi bantu basanzwe, aribwo igihe ajya mu gihugu cy’i Kayisariya ya Filipo ... Read More »

Menya uko abantu bazifata ku kugaruka kwa Yesu,ibimenyetso bizagaragaza ko agiye kuza ndetse n’icyo usabwa.

Nk’uko tubisoma muri Bibiliya Yera, Umwuka Wera w’Imana avuga yeruye ati “Mubihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n’inyigisho z’abadayimoni bayobejwe n’uburyarya bw’abigisha b’abanyabibyoma, bafite inkovu z’ibyaha mu mitima yabo nk’iz’ubushye.” (1Timoteyo 4:1-2)  Kandi umenye ko mu minsi y’imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya ,birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari ... Read More »

Abanyarwanda beretse umuterankunga mukuru wa Groove awards ko bagira umuco wo gushima-Amafoto

Kuri iki cyumweru tariki ya 13 Nzeri 2015 ubwo muri Serena Hotel Kigali habereye igitaramo cya Gaby Kamanzi na Serge Iyamuremye bateguriwe na Groove Awards Rwanda nyuma yo kwegukana ibihembo bikuru mu irushanwa ryabaye muri 2014,nibwo umuyobozi uhagarariye Groove awardas mu Rwanda yeretse umuterankunga mukuru ko abanyarwanda bagira umuco wo gushimira. Iki gitaramo cyari  kinitabiriwe n’abantu batari bake dore ko ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress