Wednesday , 26 July 2017

GOSPEL NEWS

Ijambo ‘Sela’ rigaragara muri Zaburi ariko ntiritangirwe igisobanuro, rivuga iki?

Ijambo Sela rigaragara mu gitabo cya Zaburi incuro 71. Mu gitabo cy’Umuhanuzi Habakuki rigaragaramo incuro eshatu, risa nk’aho rishaka kuvuga “ Ntimutinye. ( fear not )” Gusa mu by’ukuri nta wuzi icyo risobanura kuko ibitabo byinshi bya Bibiliya birikoresha uko riri ibindi bikarivanamo ntibirikoreshe. Inkoranyamagambo yitwa “The Merriam Webster Dictionary” itanga igisobanuro kidasobanutse neza kuri iryo jambo, aho ivuga ko ... Read More »

Ese ubu ndi mu gitabo cy’ubugingo cyangwa nzajugunywa mu muriro ugurumana?

Pasiteri Antoine Rutayisire asanga umuntu wese utarakiriye Yesu Kirisito nk’umwami n’umukiza w’ubugingo bwe ngo amwumvire nk’umwami we mu buzima bwa buri munsi ntabwo yanditse mu gitabo cy’ubugingo Pasiteri Rutayisire arasanga kandi kwihana igihe cyose abantu baguye mu byaha bakanasobanukirwa Ijambo ry’Imana ari inzira nziza bakwiye guhoramo. Mu kiganiro na Ibyishimo.com Pasiteri Rutayisire yavuze ko byoroshye kumenya ko uzajugunywa mu muriro ugurumana ku munsi ... Read More »

Umujinya w’Imana n’uwa Satani byombi birarimbura ariko bikora mu buryo butandukanye – Pasiteri Desire Habyarimana

Pasiteri Desire Habyarimana yasobanuye byinshi ku mujinya w’Imana n’umujinya wa Satani asaba abakristo kwirinda kugira ngo batagerwaho n’umwe muri iyo mijinya kuko yombi irimbura, ahubwo abakangurira guhungira muri Yesu kuko harimo ubuntu n”imbabazi nyinshi. Pasiteri Desire yatangiye asobanura iby’umujinya wa Satani aho yawutandukanyije n’uw’Imana. Yagize ati : “ Ari umujinya w’Imana n’uwa Satani byombi birarimbura. Ariko uburyo bikora buratandukanye. Reka ... Read More »

Apotre Dr. Paul Gitwaza yahishuye amabanga 5 yafasha abantu kongera kugarura ubwiza bw’Imana .

Intumwa y’Imana Dr.  Paul Gitwaza ahamya ko mu gihe abantu bakomeje gukora ibyaha ntibihane bituma ubwiza bw’Imana bugenda hagatera ibyago byinshi,  amakuba, indwara,… ariko ko mu gusenga no kwinginga Imana , bishobora kugarura ubwiza bw’Imana bwari bwagiye. Intumwa y’Imana  Gitwaza igaragaza  ibintu  by’ingenzi  byatuma ubwiza bw’Imana bugaruka, ari byo: 1. Kureba uruhare rwawe : Intumwa y’Imana Gitwaza asobanura neza ko ... Read More »

Ni yo mpamvu Petero yari Simoni Yezu akamwita Petero bisobanuye urutare rukomeye rw’ukwemera – Musenyeri Smaragide Mbonyintege

Umwepiskopi wa Diyosezi ya Kabgayi Musenyeri Smaragde Mbonyintege aratangaza ko Imana yatanze Umwana wayo Yezu  na Kriziya (itorero) kugira ngo idufashe kumva uwo Yezu kuko ngo umuntu  ushaka kumwiyumvisha ku giti cye acikamo amacakwinshi. Aya ni amagambo yatangaje ubwo yaganiraga n’umunyamakuru wa Ibyishimo.com baganira ku buzima abakristo bakwiye kubamo buri munsi. Aha bifashishaga ijambo ry’Imana rivuga ko uzi Ijambo ry’Imana ... Read More »

Apôtre Dr. Paul Gitwaza ahamya ko abajijutse ari bo barozi bakorana n’imyuka mibi

Intumwa y’Imana Dr  Paul Gitwaza   agaragaza ko muri iyi minsi abantu benshi biyita abakomeye  n’abahanga bahanitse bakoresha  imyuka  ndetse n’ibikorwa byose bikorwa   birimo imyuka,  agasanga abasenga Data mu Mwuka no  mu kuri ari bo batazagushwa n’iyi minsi mibi . Apôtre Gitwaza  avuga ko mu bihe bitandukanye mu mateka y’isi,  abantu bakoresheje ubwenge bwabo  kugira ngo babeho. Avuga ko ubwenge bwabo ... Read More »

Kwigisha Ijambo ry’Imana mu kuri ni byo byarandura urumamfu mu matorero -Pasiteri Antoine Rutayisire

Reverand Pasiteri Antoine Rutayisire ahamya ko mu matorero menshi  bakwiye kwigisha ijambo ry’Imana  mu kuri no mu mwuka  kugira ngo bigire umumaro wo gutuma umubare w’abakora ibyaha n’abagana inzira y’irimbukiro ugabanuka. Mu Rwanda ndetse no ku isi havuka amatorero  menshi umunsi ku munsi, ariko ugasanga n’ubundi imbuto z’abayasengeramo zidakwiriye abihannye. Ibi bituma abenshi bagana irimbukiro cyangwa batazabona ubwami bw’Imana. Reverand ... Read More »

Imana ntishaka umuntu ufite ubuhanga buhanitse cyangwa wubatse izina , Irashaka umuntu uyikunda . ’ Icyo Imana yifuza ku bayobozi b ’ Amatorero .’

Akenshi  abantu bakunze kureba umuntu uko agaragara, uko akomeye, bakabona yujuje ibya ngombwa byo kuyobora. Ariko uko byagenda kose  ibyo umuntu yitaho ahitamo umuyobozi  akenshi  bitandukanye n’ibyo Imana igenderaho ihitamo uwo ishaka ko ayobora abantu bayo. Ingero nyinshi zigaragarira mu buryo Imana yatoranyije Umwami Dawidi , ndetse n’abandi banyabigwi dusoma muri Bibiliya . Bose nta numwe watangaga icyizere cyo kuzaba ... Read More »

Apôtre Dr. Paul  Gitwaza ahamya ko mu matorero harimo amadubu aryana .

Intumwa y’Imana Dr. Apôtre  Paul  Gitwaza agaragaza  ko mu madini no mu matorero by’iki gihe hadutse abayobozi , abahanuzi , abavugabutumwa n’abakora umurimo w’Imana bataye inshingano zo kugabura iby’Imana uko bikwiriye. Asobanura ko hateye abavugabutumwa  bagamije inyungu zabo  bwite , bakagusha abantu batari bacye , kandi  abenshi bakava mu masezerano y’Imana . Intumwa y’Imana Dr. Paul Gitwaza agereranya bamwe mu ... Read More »

SOBANUKIRWA : Ese Imana yakumva amasengesho uri gusenga nyuma y’uko wakoze icyaha ?

Nka bantu twambaye umubiri , gukora icyaha bikatubaho buri munsi no mu gihe tutatekereje. Ingingo zo ku mubiri wacu akenshi zidutera gucumura , turareba tugacumura , turavuga tugacumura ndetse n’ibindi byinshi dukora twabigambiriye cyangwa bitugwiririye. Ibi bikadutera intimba mu  mutima tukumva ko  amasengesho yacu atarenga n’igisenge  cy’inzu ngo agere ku Mana , tukumva ko no gusaba Imana imbabazi idashobora kutubabarira. ... Read More »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress