Hari amahoro no mu nyanja y’ibibazo — Bishop Dr. Fidele Masengo

0
779

Muri iki gihe abantu batandukanye barimo n’abahanga mu bumenyi bw’isi bavuga ko isi igeze aharindimuka , bakabishingira  ku mpinduka z’ibihe zigenda zigaragara hirya no hino ku isi.

Abasenga nabo bemeza ayo makuru , bashimangira ko ibyo babona mu isi bigaragaza ibihe bizabanziriza ukugaruka kwa Yesu Kristu n’imperuka , babishingiye ku byo basoma muri Bibiliya.

Nubwo bimeze bityo ariko , ngo ntawe ukwiye gukuka umutima mu gihe yizeye kandi akemera Yesu Kristu nk’Umwami n’umukiza w’ubugingo bwe , kuko ariwe Ntwari yabayeho yonyine itajya itererana abayemeye bakabyatuza akanwa kabo.

Umushumba mukuru w’Itorero Foursquare Gospel Church mu Rwanda, Bishop Dr. Fidèle Masengo ahumuriza abantu bafite imitima itentebutse muri iki gihe n’ikizaza , akababwira ko hari amahoro no mu nyanja y’ibibazo.

Yishingikirije ijambo ry’Imana riri mu gitabo cy’ibyanditswe byera muri Mariko 4:37-38 Bishop Masengo yagize ati :” Nuko ishuheri y’umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati ‘ Mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? ….'”.

Bishop Dr. Fidèle Masengo yemeza ko hari isomo abantu bakwiye gukura muri iri jambo ry’Imana.

Ati :” Hari isomo rikomeye nize muri iki cyanditswe ; Urusaku rw’inyanja ntabwo rwabujije Yesu gusinzira!  Nibutse ko urusaku rw’inyanja rutajya rubuza ifi gusinzira. Kubera iyo mpamvu, nahisemo kugumana amahoro Yesu yampaye no mu gihe natewe n’ibibazo.”

Mu gihe ubona ibibazo bikuremereye , wibikemuza izindi nzira zose zishobora kukuzaira ibibazo , kuko ingaruka zabyo zizagenda ziyongera uko bwije n’uko bucyeye ubuzima bwawe bugahora mu kaga kadashira.

Umushumba mukuru w’Itorero Foursquare Gospel Church mu Rwanda, Bishop Dr. Fidèle Masengo  asaba abantu bose bari mu bibazo kutemerera urusaku rw’ibintu bibibasiye ngo bibagire imbata .

Ati :” Wewe ubyumva ute? Ntiwemerere urwo rusaku ku kubuza ibitotsi. Imana ikumpere amahoro mu rusaku urwo arirwo rwose urimo kumva ubu, ikumpere ibitotsi no hagati mu bibazo! Mu gihe cyayo, ivaneho ibibazo bikuri imbere.”

Umushumba mukuru w’Itorero Foursquare Gospel Church mu Rwanda Bishop Dr. Fidèle Masengo

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::