UBUHAMYA : Murebwayire Monique aravuga uko yari umuraguzi ( w’umutwe )  , nuko yaje gukizwa akava muri karande z’imiryango .

0
1172

Hari benshi mu rubyiruko n’abubatse ingo bagaragaraho ibikorwa by’ingeso mbi bakibwira ko ibyo bakora aribo babishaka nyamara ari imbaraga za satani zibakoreramo ntibabimenye . Iyi mikorere ikunze kuranga abangavu babyarira iwabo , abasore bishora mu bikorwa by’ubusinzi n’urugomo rwa hato na hato , ariko nkuko tubisanga mu buhamya bwa Murebwayire Monique  ngo hari abantu batari bacye bibaho bitewe nuko batanzweho ibitambo n’imiryango yabo .

Mu buhamya burebure yahaye umunyamakuru wa ibyishimo.com Murebwayire Monique  wahamagariwe gusengera abantu barwaye imyuka mibi ya satani yavuze inzira y’inzitane yanyuzemo mu buzima bwe , nuko yaje kwisanga araguza umutwe agatera ikirenge mu cya nyirakuru ubyara se wari kabuhariwe mu gukoresha imbaraga z’umwijima .

Uyu mucyecuru wabonye izuba ahagana mu myaka ya 1936 , akomoka mu cyahoze ari intara ya Cyangugu , mu karere ka  Rusizi mu murenge wa Gihundwe , akagari ka Gatsiro mu mudugudu wa Rwahi . Ni mwene Munyanganzo Visenti ( Vincent ) na Kantarama Mariya ( Maria ).

Murebwayire Monique waraguzaga umutwe akanasangira n’abakurambere ubu ni umunyamasengesho ukomeye muri Adepr.

Mucyecuru Monique avuga ko kubera karande zo mu miryango yiwabo yamenye ubwenge asanga yaramaze gushyingirwa imandwa z’abakurambere ( imyuka y’abapfuye bo mu miryango y’iwabo ) bikamugiraho ingaruka mu buzima bwe nk’umwali w’u Rwanda .

Mu kiganiro n’umunyamakuru wa ibyishimo.com yatangiye asubiza ku kibazo yarabajijwe cy’impamvu yamuteye kujya atanga ubuhamya ku buzima yabayemo mu myaka yashize , asubiza muri aya magambo ati :” Ubuhamya bwanjye mbutanga mfite intego yo kugaragaza ubuzima bwo kubaho muri karande n’ububata bwa satani , ubuzima bwo kuvuka narashyingiwe imyuka y’imandwa z’abakurambere bo kwa nyogokuru ubyara data , uko gushyingirwa iyo myuka kukaba kwaranteye ingaruka yo kutagira amahirwe yo kubaka urugo ahubwo nkabyarira abana babiri ( umukobwa n’umuhungu ) mu busambanyi. Sinigeze mbana n’umugabo mu rugo ngo mbe umugore nawe abe umugabo .’’

Yongeyeho ati :” Ubwo bubata navukiyemo nkabukuriramo, bukaba ari bwo bwanteye kwemera gutanga  ubuhamya bwanjye. Nkurikije yuko hari abandi bantu benshi babayeho muri ubwo buzima, babitewe nuko   iyo myuka ari yo isenya ingo zabo  mu buryo bw’amayoberane, kuberako ko izo ngo ziba zubakiye kumigenzo n’imiziro byabo bakurambere ntibabasha kubaka ingo ngo zikomere cyangwa ntibanashake kubaka nk’abandi .’’

Murebwayire Monique iyo aganira n’abantu abaha ubuhamya bw’ibyo Imana yakoze n’ubuzima bwa karande yahozemo akunda gukoresha imirongo yo muri Bibiliya ashaka gusobanura byimbitse ibyo avuga akanatanga ingero.

Ati :” Nk’uko byanditswe mu gitabo cy’umuhanuzi Ezekiyeli 22.9-11 ngo ‘ Ababeshyera abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso, abagutuyeho bagaburiye imandwa mu mpinga z’imisozi, kandi bagukoreramo ibiteye ishozi. Muri wowe bambura ba se bakabatera ubwambure, kandi bakoza abagore bari mu mugongo isoni. Umuntu akorana ibizira n’umugore w’umuturanyi we, kandi ndi akanduza umukazana we amusambanya. Undi wo muri wowe agakinda mushiki we basangiye se.’’

Monique ni umukristo wo mu Itorero rya Pentekote mu Rwanda ADEPR k’Umudugudu wa Rukiri ya mbere muri Paruwase ya Rukiri mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali .

Ubuhamya bw’ubuzima Murebwayire Monique yavukiyemo

Murebwayire Monique yavutse mu mwaka wa 1936  avukira mu muryango w’ababyeyi bombi . Yakuriye kwa nyirakuru ubyara se , akura atazi nyina . Iyo asobanura iby’icyo gihe bisa naho ari ubuzima bwe yibuka kandi bwamubabaje kuko nta ruhare yabigizemo ngo abubemo .

Ati :” Ubuzima bw’ababyeyi banjye nabumenye mu gihe nari maze gukura, kuko nkiri umwana bitanyoroheye kumenya amakuru y’ukuri ; bitewe nuko mu kuvuka kwanjye mama atigeze andera nk’umwana we yibyariye, ahubwo yanderaga nk’umuja wirirwana umwana ku manywa, ariko byagera nijoro umwana akararana na nyina. Impamvu z’ibyo byose zabaga ziturutse ku itegeko rya nyogokuru, kuko mu kurerwa na mama, ibyo yankoreraga byose yabikoraga biturutse ku itegeko rya nyogokuru. Ubwo buzima nakuriyemo bwatumye nkurira imbere ya nyogokuru ambwira ko ari we mama umbyara, ariko nareba uko angana nkasanga bitandukanye cyane n’uko yaba ariwe wambyaye. Uko kuba imbata ya nyogokuru, kwatumye ntabona amahirwe yo kuba nabona amahirwe yo  kwiga ishuri na rimwe.’’ Muri ubwo buzima bw’agahinda nakuriyemo ko kuba ntazi ababyeyi banjye, igihe cyarageze nyogokuru abona ko ntishimiye ubuzima mbayemo ansaba ko tuganira ansobanurira ubuzima bw’ababyeyi banjye, ambwira ko data yapfuye ariko mama ariho.

Numvise ko data yapfuye byarambabaje cyane, mbitewe nuko igihe cyose nabazaga  nyogokuru iby’ubuzima navukiyemo yahoraga ambwira ko umugabo yambyaranye nawe yapfuye ashaje ? Ibyo byanteye umubabaro mwinshi, wo kubaza nyogokuru ubuzima data yabayemo ? Nyogokuru yansobanuriye ko data yabanje gushaka umugore utari mama, kandi mu buzima bwose yabanyemo n’uwo mugore nta rubyaro bigeze bagira. Bitewe nuko uwo mugore  yasamaga inda zikavamo, kugeza ubwo  yakuyemo inda umunani zose. Uwo mugore data yamushatse avuye m’urundi rugo, kuko yari yaratandukanye  n’umugabo we wa mbere.

Nyogokuru abonye ko ntamwuzukuru azabona kuri uwo mukazana we yahisemo gusaba urubyaro imana ze z’abakurambere abasaba ko bamufasha kubakira umuhungu we ariwe data. Abakurambere babwiye nyogokuru  ko data atari we ufite ikibazo cyo kutabona urubyaro, ahubwo  ikibazo cyo kutabona urubyaro kiri kumugore we, biturutse ku mandwa z’abakurambere bo mu miryango avukamo batashakaga ko yubaka urugo mu w’undi muryango, cyangwa ngo abe yawubyariramo. Kuko abakurambere be ari bo bamuteye gutandukana n’umugabo we wa mbere,   kuko bari baramushyingiye imandwa zo mu   miryango yabo. ”

Nyuma y’uko nyogokuru ahawe ubwo busobanuro akamenya ko data atari we ufite ikibazo cyo kutabona urubyaro, yabajije abakurambere icyo yakorera data  kugira ngo abone urubyaro ? Abakurambere bamubwiye ko kugira ngo abone gihamya cy’ibyo bamubwiye, ari uko  ategeka  data akirukana  uwo mugore we wambere babanaga, nyuma yo kumwirukana akaryamana n’umuja wabo wabakoreraga, kugira ngo amwisuzumireho amuboneho urubyaro. Nyogokuru amaze guhabwa ubwo bufasha n’abakurambere  yashyize  mu bikorwa ibyo bamutegetse, data aramwumvira yirukana uwo mugore we aryamana n’uwo muja w’abo.

Uwo muja yakoreye urugo rwa data biturutse kuri nyogokuru, kuko uwo muja yabanje gukorera urugo rwa nyogokuru, data amaze gushaka umugore we wa mbere nyogokuru aramubaha ngo  ajye abakorera. Mbere y’uko uwo muja ajya gukorera urugo rwa nyogokuru yabanje kubaka urwe rugo. Nyuma yo kubyarana n’umugabo babanaga, yaje gutandukana na we asubira iwabo n’abana  yabyaranye.  Nyuma y’uko data yisuzumiye kuri uwo muja,  uwo muja yasamye inda nyogokuru abibonye aravuga ati ‘ Iyi nda, nitavamo Ndutiye , izavamo Mukandutiye !’

Ayo magambo ya nyogokuru agaragaza ko arimo umugenzo wo kuba nyogokuru yaragaragaje ko nubwo data yaryamanye n’uwo muja akamutwika inda. Umwana bazabyarana azavuka ari  umugirwa  w’imandwa ya Ndutiye, wapfuye ari uwo mu muryango wa nyogokuru. Binyuze mu kumumurikira imandwa z’abakurambere bakaba bamwitirira iryo zina. Igihe cyarageze uwo muja abyara umwana w’umukobwa.’’

Nyuma yaho nyogokuru abonye ko data abyaranye n’uwo muja byaramunejeje cyane nk’uko abakurambere be bari bamubwiye. Kuko igihe cyose yabonaga   umukazana we  wa mbere  asama inda zivamo, byamuteraga kwibaza ko data  ari we waba afite icyibazo? Nyogokuru amaze kubona  ko  abonye umwuzukuru kuri data yashimiye abakurambere ko bamuvuriye umwana ari we data,  akaba amenye yuko ari muzima. Nyuma yo kubashimira,  Abakurambere bamutegetse  ko data atandukana n’uwo muja agasubira mu buja bwo gukorera urugo rwa data.

Umwana  babyaranye nyogokuru   akamutandukanya na nyina akajya kumurerera iwe ngo akurire mu maboko y’abakurambere be, kugira ngo atazakurira mu mico y’ubuja bwa  nyina kuko icyo bamushakagaho bari bamaze kucyibona.

Abakurambere babwiye nyogokuru ko data namara gutandukana n’uwo muja. Nyogokuru azamusabira umugeni w’umwari, kugira ngo abe atandukanye n’abagore bose data yaryamanye nabo  barabyariye m’uwundi muryango. Nyuma y’ibyo data  yumviye nyogokuru atandukana n’uwo muja, nyuma yo gutandukana  nyogokuru yahuje  umuryango asabira data umugeni ariwe mama. Mama ageze muri urwo rugo rwa data babyaranye abana bane abakobwa batatu n’umuhungu umwe,  muri abo bana nari  umwana wa gatatu.’’

Ubuzima nabayemo bwo gukorera mu ndaro y’abakurambere.

” Nk’uko byanditswe mu gitabo cy’umuhanuzi Yeremiya ngo : ” Kandi nzakongeza umuriro mu ndaro z’ibigirwamana byo muri Egiputa, na we azabitwika abijyane ho iminyago. Azirimbanisha ibyo mu gihugu cya Egiputa nk’uko umwungeri yambara umwambaro we, kandi azahava amahoro. Azamenagura n’inkingi z’amabuye biri i Betishemeshi ho mu gihugu cya Egiputa, kandi indaro z’ibigirwamana byo muri Egiputa azazitwika.”

Nyuma y’urupfu rwa data  ni  bwo  nyogokuru yohereje abaza kuntwara bantandukanya na mama, banjyana iwe gukorera iyo ndaro  y’abakurambere be yari yarubatse mu gikari. Ngeze kwa nyogokuru nasanze yanyiteguye mu kunyakira abanza gushimira  abakurambere be ko angejeje mu  maboko yabo. Nyuma yo gushimira abakurambere, nyogokuru yanzaniye ibyo kurya ngo nsangire n’abakurambere ariko numva mu muri njye ko ntashaka kurya, mbitewe nuko ibyo byo kurya byarimo inyama  kandi narakuze  ntazirya.

Nyogokuru yakomeje kumpatira gusangira n’abakurambere ariko ndamuhakanira, abonye ko ntasangiye n’abakurambere be  byaramubabaje cyane, aragenda anzanira amata ngo  abe  ari yo nywa ndayanywa. Nyuma yo kwakirwa na nyogokuru ntiyigeze anyemerera ko nduhuka, ahubwo muri uwo mwanya yahise anjyana mu ndaro y’abakurambere. Tugeze mu ndaro, nyogokuru yahise ampa itegeko ambwira ko iyo ari yo nzu yanjye nzajya nganiriramo n’abakurambere banjye, kandi nkajya mpora nitwararika kuyikorera isuku buri munsi nyikubura. Kuberako ubuzima bwa nyogokuru bwari ubwo guhora aterekerera abo bakurambere bikajyana n’umuhango wo kubandwa.

Ubwo ni bwo buzima nakuriyemo bwo gukorera abakurambere, nyogokuru  anyigisha  ko ngomba kububaha nkabakorera nk’ababyeyi banjye bazangirira umumaro mu buzima bwanjye bwose,  kuko  yabonaga yuko nari umwana utaraca akenge ntazi iyo biva ni yo bijya. “Muri ubwo buzima ninjiyemo bwo gukorera mu ndaro, nyogokuru yatangiye kunyigisha uburyo nzajya nsabana n’abakurambere; mu buryo bwo kuganira nk’uko umwana aganira n’ababyeyi be,  mbasaba ibyo nifuza byose.‘’Ariko uko nagendaga nkura, niko nakomezaga kwibaza iby’abo bakurambere batagaragara, kandi nkibaza uburyo nyogokuru anyigisha guhamagara mu mazina abo ntabona, cyangwa ngo numve bavugana nanjye? Ibyo byose byanteraga kumva nzinutswe ibikorwa bya nyogokuru byose, mbitewe  nuko nabibonaga nk’ibikorwa birimo ibisazi.’’

Muri uwo mugenzo wo kugaburira imiryango inyama zaterekerejwe abo bakurambere, nabwo nyogokukuru yarankubitaga ampatira kurya izo nyama ngo ngirane ubusabane  n’abakurambere. Kuberako nari maze gusobanukirwa yuko abakurambere ba nyogokuru bapfuye, iyo  nyogokuru yakomezaga kumpatira kurya izo nyama namubwiraga ko igihe cyose nzajya mpitamo  gukubitwa aho gusangira n’abakurambere be bapfuye kandi  batagaragara […]

Ubwo ni bwo buhamya bwanjye bw’ubuzimanabayemo kwa nyogokuru bwo gukorera mu ndaro nyikoreramo mporana inkovu  n’agahinda mu mutima wanjye bidashira, kubwo  kubaho mu buzima bw’uburetwa ndi umuja utegekwa n‘imyuka y’abapfuye. Kugira ngo nyogokuru napfa nzasigare nyiterekerera inkoreramo nk’uko yamukoreragamo.’’

Ubuhamya bw’uko indagu za nyogokuru zankoreyemo ndagurisha umutwe

Muri icyo gihe natangiye kujya gusenga muri kiliziya Gatolika mbana na mama, nibwo natangiye gukoreshwa n’imyuka y’abakurambere bo kwa nyogokuru mu buryo bwo kuragura nkoresheje indagu (umwuka w’ubwenge bw’isi ; ntakindi kintu nkoresheje, ntaterekereye, ahubwo ari ibintu bije mu bwenge bwanjye nkabivuga).

Izo ndagu zazaga mubihe bitandukanye, kuburyo atari ibintu nahoranaga ngo igihe cyose umuntu ashatse indagu, mbyiyumvemo mubwire. Bisobanuye ko iyo myuka yankoreshaga ariko itantuyemo, kubera ko nubwo nayikoreraga kwa nyogokuru, nayikoreraga ntabishaka ahubwo biturutse ku itegeko rya Nyogokuru wari warayimurikiye nk’umugirwa wayo.’’

Muri izo ndagu, numvaga amagambo aje muri njye ; nkayabwira abantu, kugeza ubwo nababwiye abantu indagu zerekeranye n’amasunzu, mbabwira ko igihe cyo kogosha amasunzu kirangiye. Kuko muri icyo gihe nakoreshaga indagu mu gihugu cy’u Rwanda hariho kogosha amasunzu, nabwiye abantu ko mbonye  tugiye kujya mu kindi gihugu, kandi icyo gihugu tuzajyamo abaturage bacyo nta masunzu bafite.

Gusa icyanyobeye muri izo  ndagu, nuko nayobewe niba tuzagurana na bene igihugu bakaza gutura mu Rwanda, natwe tukajya gutura muri icyo gihugu cyabo. Ariko n’ubwo nakoreshaga indagu ntabwo narinzi uburyo iyo myuka yankoreragamo.

Ubuhamya bw’uko nabyariye umwana w’umuhungu mu busambanyi

Muri  icyo gihe natangiriyeho gukoresha indagu ni bwo ninjiye mu karande ko gukora ubusambanyi, ako karande gaturutse ku myuka y’imandwa z’abakurambere  bankoreshaga ububata. Ubwo busambanyi nabukoze biturutse ku rupfu  rw’ umutware watwaraga kumusozi twari dutuyeho. Kuko tumaze kumenya ko yapfuye najyanye n’abandi bakobwa guhumuriza umuryango we, igihe cyo gukura ikiriyo kirangiye turataha.’’

Nyuma y’urwo rupfu rw’uwo mutware,hashize iminsi mike umugorewe nawe yaje gupfansubiranayo n’abandi bakobwa guhumuriza abari basigaye. Kuberako uwo mutware yari afite umusore witeguraga ubukwe mbere y’urupfu rw’ababyeyi be. Muri uko kwitegura ubwo bukwe, ababyeyi be bari baramusabiye umugeni baratanze n’inkwano. Mu gihe twari muri urwo rugo dutegereje gukura ikiriyo ; uwo musore yaje kumbwira ko yankunze  ansabye urukundo nanjye ndamwemerera, kuko nanjye numvaga mukunze. Nyuma yo kumwemerera urukundo, kuri icyo kiriyo yaje kunsaba ko dusambana ndamwemerera.

Muri ubwo busambanyi twakoranye ni bwo nasamiyemo inda nabyayemo umwana w’umuhungu, kuko nyuma  yo gukura ikiriyo ari bwo namenye ko mfite inda.’’

Murebwayire Monique yaje kubyara undi mwana w’umukobwa ( Kamikazi  Edisa ) ariko yaba we na musaza we bose bitabye Imana .

Ubuhamya bw’uko Yesu yampamagaye nkabaturwa mu rupfu .

Muri ubwo buzima bushya natangiye kubamo bwo gutandukana n’umuryango wanjye nibwo natangiye kwigishwa n’Imana gutandukanya umucyo n’umwijima kubera ko muri iyo nzu nabagamo mu rugo rwa pasteur Kabuye natangiye guhuriramo n’ikibazo gikomeye cyane. Iyo nageraga ku muryango w’inzu nabagamo mvuye ahantu mu gihe cyo gufungura urugi rw’inzu nabagamo nabonaga igicucu cy’umuntu kije kunsanganira giteze amaboko gishaka kumpobera iyo nabonaga icyo gicucu numvaga mu mutima wanjye ngize ubwoba bwinshi bikantera kuvuza induru ntabaza abaturanyi,nkuko umuhanuzi Yesaya yavuze ati’’ abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi,abari batuye mugihugu cy’igicucucy’urupfu baviriwe n’umucyo.   Iyo abaturanyi bumvaga mvuza induru bazaga kuntabara bagera aho ndi bakambaza ikibaye nkabasobanurira ko mfite ikibazo gikomeye cyane kuko nabonye ikintu cyaje mu gicucu cy’umuntu gishaka ku mpobera nakibona bikantera kuvuza induru kandi navuza induru nkabura aho kirengeye.

Nabonye aho nari ndyamye muri uwo mwijima harashe umucyo mwinshi cyane icyo kintu kibonye uwo mucyo cyahise kindekura mbura aho kirengeye kimaze kundekura numvise mu mutima wanjye ubwoba bushize numva mu muutima wanjye huzuye amahoro kandi mu gihe nibazaga aho uwo mucyo uturutse muri uwo mwanya nahise mbona umugabo muremure cyane afite ubwiza buhebuje namubonaga ahagaze hejuru yaho nari ndyamye mwitegereje numvise mu buzima bwanjye ngize amahoro ntigeze ngira  nezezwa no kureba ubwiza bwarabagiranaga mu maso he nakomeje kumwitegereza numva mu mutima wanjye  ko azanywe no kuntabara.

Uwo mugabo amaze kunsobanurira uwo ariwe nikimuzanye kuntabara nahise menya ko icyo kintu cyazaga kuniga kitwa Rupfu nsobanukirwa neza k uwo mugabo ariwe cya kintu cyabonye kigahunga kandi amagambo meza yambwiye yanteye gukomeza kuganira nawe kubera umusaraba yari afite mu kuboko kwe ku iburyo byanteye kumubaza ikibazo ndamubaza nti nonese uwo musaraba ufite ni uwiki? Ko twebwe iyo dupfushije umuntu tumushyingura  aho tumushyinguye tukahashinga umusaraba  nonese wowe ko witwaje umusaraba muri iri joro hari umuntu ugiye gushyingura ? .’ nawe arambwira ngo iyi ni inkoni yanjye nitwaza igihe cyose ngiye gutabara iyi nkoni niyo nitwaza  kandi nawe igihe cyose uzambona uzambonana iyi nkoni yanjye.

Abana be nabo bitabye Imana basiga abuzukuru .

Amaze kunsobanurira iby’uwo musaraba muri uwo mwanya nahise mubura na wa mucyo twarimo urashira mbona inzu yose yuzuyemo umwijima maze kubura uwo mugabo numvise ngize agahinda kenshi mu mutima wanjye kubera ko tuganira numvaga mfite amahoro ntigeze mbona mu buzima bwanjye nabayeho numva ko mbonye umuntu mwiza umara umubabaro none ndamubuze, muri iryo joro narabyutse ntangira gushaka aho anyuze ariko nsanga umuryango w’inzu ufunze mbonye ko umuryango ufunze nababajwe nuko ntamenye aho anyuze ngo mukurikire.

Ubuhamya bwa Murebwayire Monique ni burebure , ariko kandi ari kugerageza kubushyira mu gitabo cye azashyira hanze mu minsi iri imbere .

Ntucikwe !! Horana   natwe ukanda hano   like kuri page   yacu ya  Facebook,  Twitter na Youtube    ukande subscribed   kugirango umenye amakuru agezweho buri kanya unareba amavidewo y’indirimbo zihimbaza Imana , n’ibiganiro by’abakozi b’Imana ugezwaho na Ibyishimo.com.

 

 

Rurangwa Aimable

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::