Urugo rwacu rutarageramo Imana rwari nka Gihenomu

0
1925

Nitwa Munyakazi nkaba ndi umugabo nubatse urugo kandi nkaba nkijijwe. Njyewe n’Umufasha wanjye, twarabanaga kimwe n’abandi bashakanye bose.

Nyamara ibyo byose twabikoraga tutazi Imana ndetse nta n’ icyizere cy’ubuzima bw’igihe kizaza twari dufite. Burya rero Ijambo ry’Imana ryabivuze ukuri ngo “Nta mahoro y’abanyabyaha.”

Uku kwinezeza nta Mana dufite byarakomeje kugeza ubwo buhoro buhoro mu rugo rwacu bigenda bidogera, ibibazo biba ibibazo kugeza ubwo twaje gufata umwanzuro neza neza wo gutandukana, aribyo mu Kinyarwanda bita Gatanya kubera kutumvinaka.

Ndashimira Umwami Imana cyane kuba yaranyujije muri iyi nzira yo kubanza kubana n’umufasha wanjye mu buryo butari bwiza, kugeza aho twenda gutandukanira, kuko iyi mpamya ko ariyo yabaye inzira yo kumenya Umwami wacu Yesu no kumenya gukomera kwe n’imbabazi ze zihoraho iteka.

Muti rero byagenze bite: Icyo gihe nari naragiye kure y’umuryango wanjye kubera impamvu z’akazi, nkaba narakoreraga kure yawo, aho ntabashaga gutaha, ahubwo niberaga aho nari naragiye gukora.

Muri uko kuba kure y’umuryango wanjye rero, nibwo ibibazo byinjiye, njye n’umufasha wanjye ntitwaba tugishyize hamwe, ntitwaba tucyumvikana ku bintu byinshi, urukundo rurakonja, ndetse bitewe n’uko nta Mana twari dufite, birumvikana nta n’ubwo twari tucyizerana, kuko umwe yabaga acyeka ko mugenzi we amuca inyuma, ibyo nabyo bituma urukundo rw’abashakanye rukonja.

Umufasha wanjye yakomezaga kunyereka imico itari myiza, naza mu rugo ntanyereke ko anyishimiye, nanjye nabona atanyitayeho, nkumva nta mwanya agifite muri njye!! Birumvikana Umwanzi yari yaramaze gutaha mu muryango wacu, agamije kuwusenya, kandi koko yari yabigezeho.

Ubwo inkuru zabambwira ko aashobora kuba ansha inyuma niko zanansangaga aho ndi mu kazi, noneho kuko ntari ndakizwa nanjye nkumva koko ko ari byo.

Ibyo byarakomeje, kugeza ubwo umufasha wanjye yafashe umwanzuro wo kwaka ubutane (Divorce), ndetse yandika ibaruwa isaba ubwo butane, nanjye ampa Kopi yayo, kuko yemezaga ko urugo rwacu rutakiriho na busa, kuko urukundo rwari rwarayoyotse kandi burya iyo umuryango ubana nta rukundo, uba usa n’utakiriho kuko nta buzima buba burimo.

Mu gihe rero nabonaga ibaruwa y’ubutane yari yanditswe n’umufasha wanjye, byahuriranye n’uko akazi kanjye kari karangiye kuko icyo gihe ni nabwo misiyo nari ndimo yari irangiye neza ngiye gusubira mu rugo ngo bongere bambone bihagije.

Nuko ubwo namaraga guhambira utwanjye ngarutse mu rugo ndangije iyo misiyo, icyo gihe naratashye. Ngo ngere mu rugo, nibwo naje kumenya ko umuryango wanjye wamaze gusenyuka, ko nta cyizere cyo kongera kubana n’uwo twashakanye, ndetse ko rwose nta n’amahirwe na macye ahari yo kongera kubaka umuryango mwiza nka mbere.

Nyamara ibyo byari ibyiyumviro by’abantu kuko burya aho tureba siho Imana ireba kandi burya Imana ari nayo mubyeyi mwiza usana ingo zasenyutse yari hafi yacu ngo idutabare!!

Umufasha wanjye niwe wabanje kwakira agakiza

Muri icyo gihe, nahendahenze umufasha ngo areke icyo cyemezo cye, ariko antera utwatsi!! Numva ntaye umutwe, cyane cyane ko yambwiraga ko nta rukundo akimfitiye, kandi ko nta cyo byaba bikimaze tubanye tutagikundana.

Mu gihe rero twari tugitegereje ko Ubuyobozi butwemerera ubwo butane, umufasha wanjye nibwo yaje kunyura ahantu ku rusengero bimutunguye, baramwigisha, baramubwiriza, yumva aho bavuga izina rya Yesu, aratsindwa, umutima we umwemeza kumwakira nk’umwami n’umukiza we.

Ubwo yaratashye aza mu rugo, ambwira iyo nkuru, ariko ampakanira ko adashobora kwisubiraho ku mwanzuro yari yafashe wo gutandukana nanjye. Ibyo narabyumvise, ariko nkomeza kwibaza uko bizagenda bikanyobera.

Nyuma y’igihe gito, Umwuka Wera yaramusanze aramuhugura, nibwo yahise ambwira ko yafashe umwanzuro mwiza wo kongera kwivuguruza ku bw’imbaraga z’Imana zari zamuhuguriye kudasenya urugo rwe! HALLELUYA! Mbega kubimbwira ukuntu byari biryoheye amatwi yanjye! Harakabaho Umwuka Wera we wari ugiye kongera kumpuza n’umukunzi wanjye tukiyubakira ijuru rito!!!

Ubwo yambwiye neza rwose amwenyurira ko Gatanya urukiko rwari rwamaze kumwemerera yayisubitse ku bw’agakiza yari yakiriye. Ibi akaba yarabyihamirije agira ati: “Ibi nabitewe no kwakira Yesu nk’Umwami n’Umukiza wanjye.” YESU WE, USHIMWE!!!

Nubwo byari bigoye ariko nanjye nageze aho nakira Yesu ndakizwa

Mu by’ukuri nanjye nagombaga gukizwa kugira ngo amahoro yuzuye atahe mu rugo rwanjye, gusa ntibyari byoroshye kumbwiriza kuko kunyigisha Ijambo ry’Imana byasaga n’aho byancanze kuko byari nko kuvuga ururimi ntarimo kumva neza.

Nyuma ariko ntibyatinze nanjye numva Ijambo ry ’Imana rimwe ricyeba nk’ubugi rigahinguranya mu mutima, rikagera mu nyama no mu misokoro. Nyuma yaho nibwo naje gusobanukirwa neza ko ubuzima butarimo Imana aba ari ubuzima budasanzwe.

Ubwo nyine nemera gukingura urugi rw’umutima wanjye nakira Yesu muhamo icumbi ngo aturemo.

Nyuma yo gukizwa no kumenya Imana, naje gusobanukirwa neza n’icyaha cyanjye nari narakoze cyo gutandukana n’Umuremyi wanjye, nishimira kwiyunga nawe ari nabyo byampesheje kwiyunga n’umufasha wanjye. Kuva ubwo, njyewe n’uwo twashakanye twiyemeje kumvira ijambo ry’Imana bituma ubuzima bwanjye bwose buhinduka burundu.

N’itabi ryari ryarambase ryagiye mu buryo ntamenye

Muri icyo gihe, nanywaga itabi kugeza ku masegereti arenga 10 ku munsi. Nyamara ibyo byose Imana yaraje irabinkiza itabi ndarizinukwa. Inshuro nyinshi wasangaga ndi umurakare, umwe bavuga ko yariye umwanda, nyamara ibyo byose Imana yaraje irabimbatura. Imana yaraje ikomeza umurimo wayo muri twe. Kuri ubu, dufite icyizere ku Gakiza twahawe kandi mu Itorero dusengeramo turi abizerwa. Urugo rwacu narwo n’ubwo rwari Gehinomu nto, ubu rwabaye Ijuru rito.

Amahoro y’Imana yaraje atura mu rugo rwacu. Kuri ubu tugenda dukurikiye aho Umwami wacu atuganisha, kandi tumukorera n’umutima wacu n’ubwenge bwacu bwose tudacogora, atari ukubera ibitambo byatambwe, ahubwo kubera ko twamumenye ko agira neza. Izina rye Ryera nirihabwe Icyubahiro! Amen!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SIGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU ::